High Heeled Art - High Heeled Art - Art Deco Shoe Paintings

too-many-shoes-48-x-26.jpg
Too Many Shoes 48x26"
475.00
Too Many Shoes 48x26"
475.00
RED-web.jpg
Red 36x48"
750.00
Red 36x48"
750.00
SCROLL-SHOE_rt-copy.jpg
Scroll Shoe 36x48"
sold out
750.00
sold out
Scroll Shoe 36x48"
750.00
sold out
FEZ-web.jpg
Fez 28x28"
950.00
Fez 28x28"
950.00
CHERUB-WITH-SHOE.jpg
Cherub With Shoe 50x60"
650.00
Cherub With Shoe 50x60"
650.00
MATISSE-IN-HIS-SHOE.jpg
Matisse In His Shoe 24x24"
295.00
Matisse In His Shoe 24x24"
295.00
CALDERS-BOOT-24-X-30-INCHES.jpg
Calder's Boot
295.00
Calder's Boot
295.00
ADELINA-1999-web.jpg
Adelina - 1999 17x18"
325.00
Adelina - 1999 17x18"
325.00
ORANGE-web.jpg
Orange 30x34"
325.00
Orange 30x34"
325.00
SOLE-KISS-web.jpg
Sole Kiss 20x30"
245.00
Sole Kiss 20x30"
245.00
EXCITE-IN-RED-web.jpg
Excited In Red 22x30"
275.00
Excited In Red 22x30"
275.00
SCROLL-TIMES-THREE.jpg
Scroll Times Three 22x30"
345.00
Scroll Times Three 22x30"
345.00
CRISS-CROSS-BOOTS.jpg
Criss Cross Boots 18x24"
245.00
Criss Cross Boots 18x24"
245.00
IN-BLUE-REDO-web.jpg
In Blue 18x24"
245.00
In Blue 18x24"
245.00
BLUE-KISS-web.jpg
Blue Kiss 22x30"
285.00
Blue Kiss 22x30"
285.00
SHOE-NATION-web.jpg SHOE-NATION-web.jpg
Shoe Nation 30x22"
245.00
Shoe Nation 30x22"
245.00
panache-web.jpg
Panache 14x19"
225.00
Panache 14x19"
225.00
SHOES-AS-IDEA-web.jpg
Shoe As Idea Collage 50x45"
895.00
Shoe As Idea Collage 50x45"
895.00
RED-STILETTO-web.jpg
Red Stiletto 22x30"
245.00
Red Stiletto 22x30"
245.00
SLIP-web.jpg
Slip 22x30"
325.00
Slip 22x30"
325.00
TWISTED-web.jpg
Twisted 30x22"
295.00
Twisted 30x22"
295.00